Aquaculture-3DHer får du en kort presentasjon på åtte sider. Den er rikt illustrert og viser  noen av de mange løsingene som er tilgjengelig for håndtering av fisk, fra oppdretts- til mottaksanlegg:

  • Pumping
  • Transport
  • Sorteringsløsninger
  • Bløgging og blødning
  • Kjøling
  • Avfallskverner
  • Lagringsløsninger
Presentasjonen viser eksempler på moduler som benyttes i ulike løsninger, slik at de kan skreddersys til hvert enkelt anlegg sine spesifikke behov.

Skriv inn din e-post og få presentasjonen med en gang ->