Nyheter

Vi søker engasjerte og fokuserte medarbeidere. Fristen er 24. april

Cflow har hatt en sterk vekst de seneste årene, og vi fortsetter den gode utviklingen. For å møte den store etterspørselen etter våre løsninger er vi nå på jakt etter flere medarbeidere!

Vi søker engasjerte og fokuserte medarbeidere for følgende stillinger:

Ledige stillinger

Mekanisk konstruktør

Arbeidsoppgaver:

 • Konstruere 3D modeller og generere produksjonsunderlag av mekanisk utstyr til, marine- og aquaindustrien ihht. gjeldene spesifikasjon, standarder og reglement
 • Styrkeberegning
 • Utvikling av nye produkter
 • Teknisk produktansvar
 • Rutinemessige kontroll av tegningsunderlag
 • Tett samarbeid med teknisk ansvarlig for prosjekter samt andre produkteiere
 • Supportere salg, innkjøp og produksjonen, i forhold til teknisk underlag
 • Bidra i arbeidet med å utvikle designavdelingen både faglig- og miljømessig

 Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør (Bachelor) eller Sivilingeniør (Master)
 • Gode datakunnskaper
 • Snakke og skrive norsk og engelsk flytende
 • Førerkort klasse B

 Erfaring:

 • Minimum 2års erfaring med bruk av Autodesk Inventor, AutoCAD og Vault, e.l.
 • Erfaring med styrkeberegning og simulering

 

Mekanisk Ingeniør / CAD Administrator

Arbeidsoppgaver:

 • Konstruere 3D modeller og generere produksjonsunderlag av mekanisk utstyr til, marine- og aquaindustrien ihht. gjeldene spesifikasjon, standarder og reglement
 • CAD Administrator; AutoCAD, Inventor, Vault, ++, samt ansvar for å videreutvikle god og effektiv arbeidsmetodikk i gruppen
 • Bidra i integrasjon mellom CAD verktøy og ERP system
 • Styrkeberegning og simuleringer
 • Utvikling av nye produkter, samt teknisk produktansvar
 • Tett samarbeid med teknisk ansvarlig for prosjekter samt andre produkteiere
 • Supportere salg, innkjøp og produksjonen, i forhold til teknisk underlag

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør (Bachelor) eller Sivilingeniør (Master)
 • Gode datakunnskaper
 • Snakke og skrive norsk og engelsk flytende
 • Førerkort klasse B

Erfaring:

 • Minimum 4års erfaring med bruk av Autodesk Inventor, AutoCAD og Vault, e.l.
 • Erfaring med styrkeberegning og simulering
 • Kjennskap til ERP system er en fordel

 

Elektro Ingeniør

Arbeidsoppgaver:

 • Designe elektro / automasjons systemer, samt lage produksjon underlag
 • Forbedre eksisterende systemer og utvikling av nye systemet
 • Innføring av nytt tegneverktøy, samt legge føringer for arbeidsmetodikk og bygge standard opp bibliotek
 • Noe programmering
 • Tett samarbeid med teknisk ansvarlig for prosjekter samt produkteiere
 • Supportere salgs, innkjøp og produksjonen, i forhold til teknisk underlag
 • Bidra i arbeidet med å utvikle elektro og automasjons avdeling både faglig- og miljømessig

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør (Bachelor) eller Sivilingeniør (Master)
 • Fagbrev i bunnen er en fordel
 • Gode datakunnskaper
 • Snakke og skrive norsk og engelsk flytende
 • Førerkort klasse B

Erfaring:

 • Erfaring innenfor elektro-/automajons-design og bruk av elektro tegneverktøy (E3, E-plan, ++)
 • Kjennskap til ERP system er en fordel

 

Prosjekt Ingeniør

Arbeidsoppgaver:

 • Designe P&ID skjema for prosjekt og salg ihht. gjeldene spesifikasjoner, standarder og reglement
 • Utvikle og forbedre P&ID verktøy samt system verktøy, samt bygge standard bibliotek
 • Teknisk produktansvar
 • Tett samarbeid med teknisk ansvarlig i prosjekter
 • Rutinemessige kontroll av tegningsunderlag
 • Bidra i utvikling av nye produkter og systemer
 • Supportere salg, innkjøp og produksjon, i forhold til teknisk underlag
 • Bidra i arbeidet med å utvikle teknisk avdeling både faglig- og miljømessig

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør (Bachelor) eller Sivilingeniør (Master)
 • Gode datakunnskaper
 • Snakke og skrive norsk og engelsk flytende
 • Førerkort klasse B

Erfaring:

 • Erfaring med bruk av P&ID verktøy e.l.
 • Kjennskap til ERP system er en fordel

 

Teknisk Koordinator

Arbeidsoppgaver:

 • Tekniske ansvarlige i prosjekt; prosjektplaner, tegnings- og utstyrslister, dokumentasjon, avklaring mot kunde ol.
 • Rapportere til prosjektleder
 • Være deltakende i prosjektmøter samt noe reiseaktivitet til kunder/leverandører
 • Bidra i utvikling av nye produkter
 • Rutinemessige kontroll av tegningsunderlag
 • Teknisk produktansvar
 • Tett samarbeid med mekanisk konstruksjon, automasjon og logistikk
 • Supportere salg, innkjøp og produksjonen, i forbindelse med prosjektet
 • Bidra i arbeidet med å utvikle teknisk avdeling både faglig- og miljømessig

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk Fagskole, Ingeniør (Bachelor) eller Sivilingeniør (Master)
 • Gode datakunnskaper
 • Snakke og skrive norsk og engelsk flytende
 • Førerkort klasse B

Erfaring:

 • Erfaring med bruk av Autodesk produkter samt P&ID systemer
 • Relevant erfaring er en stor fordel
 • Kjennskap til ERP system er en fordel

Prosjektleder

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlige for prosjektgjennomføring; økonomisk, tidsmessig, kvalitet
 • Rapportere til prosjektsjef og økonomi
 • Avholde prosjektmøter, interne og med kunder/leverandører
 • Tett samarbeid med teknisk ansvarlig i prosjektet
 • Følge opp frister for dokumentasjon, underlag o.l.
 • Bidra inn mot salg, innkjøp og produksjonen, i forbindelse med prosjektet
 • Være med i sluttforhandlinger på kontrakter
 • Være med i forhandlinger på større innkjøp
 • Bidra i arbeidet med å utvikle prosjektavdeling både faglig- og miljømessig

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk Fagskole, Ingeniør (Bachelor) eller Sivilingeniør (Master)
 • Forståelse av kontrakter både mot kunde og leverandører
 • Snakke og skrive norsk og engelsk flytende
 • Førerkort klasse B

Erfaring:

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Kjennskap til ERP system er en fordel
 • Kjennskap til P&ID og CAD systemer er en fordel

 

Supervisor, Installation & Commissioning

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og styre installasjon og oppstarter av komplekse installasjoner on site
 • Være Cflow sin representant og kontaktpunkt ute hos kunden
 • Lede installasjonsteam
 • Til enhver tid ha oversikt over gjeldende kontraktuelle forhold og se til at installasjonsarbeidet utføres i henhold til rett tid og kostnad
 • Være en del av produksjonsteamet og hjelpe til i produksjon mellom reise/oppdrag

Kvalifikasjoner:

 • Du har tung erfaring fra å jobbe med/lede serviceoppdrag på båt og/eller landanlegg
 • Gode lederegenskaper og holdninger
 • Snakke og skrive norsk og engelsk flytende
 • Førerkort klasse B

Erfaring:

 • Bransjeerfaring er ønskelig

 

Personlige Egenskaper (Gjelder til alle stillinger):

 • Systematisk og fokusert
 • God praktisk innsikt og stor tekniske interesse er viktig
 • Proaktiv i det daglige arbeidet og evne å planlegge
 • Må kunne tilegne kunnskap om nye tekniske produkter, fagfelt og prosessen hvor produktene benyttes
 • Tverrfaglig teknisk interesse
 • Kunne jobbe godt i både team og selvstendig

 Vi tilbyr:

 • Aktivt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Ansvar og mulighet til å bidra i utviklingen av et selskap i vekst
 • Fleksibilitet, samt konkurransedyktige betingelser

 

Frist: 24. april. Kandidater vil vurderes fortløpende.

Søknad og CV for alle stillinger sendes til soknad@cflow.no. Skriv hvilken stilling søknaden gjelder i emnefeltet.

For spørsmål angående stilling som Mekanisk konstruktør, Mekanisk Ingeniør, Elektro Ingeniør, Prosjekt ingeniør og Teknisk koordinator, ta kontakt med VP Technical, Ingolf Salen: +47 928 68 418 / ingolf.salen@cflow.no

For spørsmål angående stilling som Prosjektleder, ta kontakt med VP Projects, Stian Johannessen: +47 911 06 738 / stian.johannessen@cflow.no.

 

Posted on 05 april 2019 by Anna Malamura in Nyheter, in Ledige stillinger

Anna Malamura

Written by Anna Malamura