I denne 9-siders folderen får du innblikk i hvordan Cflow kan bidra til å løse problematikken med avlusning av levende fisk.

Hydrolicer-3D

Hydrolicer er utviklet av oppdretter Frank Øren og grunder Odd Einar Grøntvedt, i samarbeid med Cflow og Marine Harvest.

Cflow Hydrolicer kan bygges inn i eksisterende fartøy eller nybygg. Eksempler:

  • Spesifikasjoner - teknisk
  • Montering over og under dekk
  • Containerløsninger på land
  • Brukergrensesnitt for styring
  • Case: Midt-Norsk Havbruk, 'AQS Balder' og flåte 'Hydro Vard 853'
  • Case: Marine Harvest , arbeidsbåt, flåte 'Marcus Vard 853' og flere

Skriv inn dine opplysninger. Få tilsendt folderen med en gang ->