I denne folderen får du en kort studie (white-paper) i hvordan brønnbåter og oppdrettere kan forbedre og effektivisere informasjonsutveksling.

Du får også et innblikk i gjeldende ansvar og krav fra myndighetene, med Cflow sine forslag til hvordan disse kan overholdes:Fyll ut skjema og få tilsendt

  • Transportørens ansvar
  • Vannkvalitet og fiskevelferd
  • Automatisk registrering av ventilbruk
  • Journalføring

Og flere aktuelle tema.

Skriv inn dine opplysninger. Få tilsendt white-paper med en gang ->